slideshow

Tuesday, July 17, 2012

பாக்யலக்ஷ்மிபாரம்மாநம்மம்மநீசௌ-bhAgyada lakShmI bArammA nammamma nI saubhAgyada lakShmI bArammA nammamma nI sau
பாக்யலக்ஷ்மிபாரம்மாநம்மம்மநீசௌ 

bhAgyada lakShmI bArammA


பாக்யலக்ஷ்மிபாரம்மா
hejjaya mele hhejjeyanikkuta gejje kAlgaLa dhvaniya madutha
sajjana sAdhu pUjeya vELege majjigeyoLagina beNNeyante
(bhAgyada)
kanaka vrStiya kareyuta bAre mana kAmanaya siddhiya tOrE
dinakara kOTi tEjadi hoLeva janakarAyana kumAri bega
(bhAgyada)
attittalagalade bhaktara maneyali nitya mahOtsava nitya sumangaLa
satyava tOruva sAdhu sajjanara cittadi hoLevA puttaLi bombe
(bhAgyada)
sankhye illAda bhAgyava koTTu kankaNa kaiya tiruvuta bAre
kunkumAnkite pankaja lOcane venkaTaramaNana binkada rANI
(bhAgyada)
sakkare tuppada kAluve harisi shukravAradha pUjaya vELage
akkareyuLLa aLagiri
 rangana cokka purandara viThalana rANI
(bhAgyada)

No comments:

Post a Comment