slideshow

Wednesday, August 29, 2012

ஸ்ரீ மகாகணபதி -shree mahaganapathi

ஸ்ரீ மகாகணபதி 
Language: Sanskrit
pallavi
shrimahaganapati ravatu mam siddhi vinayako matangamukha
anupallavi
kamajanaka vidhindra sannuta kamalalaya tatanivaso komalatara pallava pada kara guruguhAgraja shivAtmaja
caraNam
suvarnakarsana vighnarajo padambujo gowra varna vasana dharo
phalacandro naradivinuta lambodaro kuvalaya svavisana pashankushamodaka
prakAshakaro bhavajaladhinavo mulaprakriti svabhava sukhataro
ravisahasra sannibhadeho kavijananuta musikavaho
avanata devatasamuho avinasha kaivalya deho
cittai swaram
pm-dhimi-rgm-tanakujham,-n.sr-takita-p.n.s-jhanuta-n.srm,
takanam,-mgm-tanata-ppm-dhimita-mpnp-kitatari-pnsr
kukuntari-mpn-takitatajham-rgm-tadhimitari-nsrs-kukuntari
pnps-dhimitari-rgmrs-jham,tarita-s,npm-tadhinginatom

Tuesday, August 28, 2012

Vishnu Sahasranaama [MS Subbalakshmi] Full with subtitles-M.S .Subbulakshmi- விஷ்ணு சஹஸ்ரநாமம்

M.S .Subbulakshmi- விஷ்ணு சஹஸ்ரநாமம்  


Vishnu Sahasranama, thousand names of Lord Vishnu rendered by MS Subbalakshmi in an amazing way.

English sub titles to help learn recitation. 

Each of these names is a well deserved praise of one of the main forms of Gods of Hinduism, Lord Vishnu. 
This Vishnu Sahasranama is as found in the Shanti Parva of the Mahabharata, the greatest Hindu literature

Nama japana kyon chod diya-நாம ஜபன க்யோன் சோட் தியா
Thakuk Tum-தாகுர் தும் சரணாயி


தாகுர் தும் சரணாயி சிவ சிவ சிவ போ-siva siva siva bo


சிவ சிவ சிவ போ 

பஜமன ராம சரண சுகதாயி-Bajamana rama sarana sukhathayi

பஜமன ராம சரண சுகதாயி 


நாத பிந்து கலாதி நமோ நமோ-Nada bindhu kalathi namo namo

நாத பிந்து கலாதி  நமோ நமோ