slideshow

Thursday, August 9, 2012

கலியுகதல்லி ஹரிநாமவ-kaliyugadalli harinaamava


Language:Kannada
கலியுகதல்லி ஹரிநாமவ 

kaliyugadalli harinaamava nenedare 
kulakOTigaLu uddharisuvavo raMga
sulabhada muktige sulabhaveMdenisuva 
jalaruhanaabhana nene manave
archisalariye mechchisalariye 
tuchCha naaneMdenabEDa
achyutaanaMta gOviMda mukuMdana
ichCheyiMdali nenemanave
japavoMdariye tapavoMdariye 
upadEshavilleMdenabEDa
apaara mahima shri puraMdara viThalana 

upaayadiMdali nenemanave

No comments:

Post a Comment