slideshow

Tuesday, July 3, 2012

பாக்யலக்ஷ்மி பாரம்மா -bhAgyada lakShmI bArammA


பாக்யலக்ஷ்மி பாரம்மா 

bhAgyada lakShmI bArammA nammamma nI sau
bhAgyada lakShmI bArammA
hejjaya mele hhejjeyanikkuta gejje kAlgaLa dhvaniya madutha
sajjana sAdhu pUjeya vELege majjigeyoLagina beNNeyante
(bhAgyada)
kanaka vrStiya kareyuta bAre mana kAmanaya siddhiya tOrE
dinakara kOTi tEjadi hoLeva janakarAyana kumAri bega
(bhAgyada)
attittalagalade bhaktara maneyali nitya mahOtsava nitya sumangaLa
satyava tOruva sAdhu sajjanara cittadi hoLevA puttaLi bombe
(bhAgyada)
sankhye illAda bhAgyava koTTu kankaNa kaiya tiruvuta bAre
kunkumAnkite pankaja lOcane venkaTaramaNana binkada rANI
(bhAgyada)
sakkare tuppada kAluve harisi shukravAradha pUjaya vELage
akkareyuLLa aLagiri
rangana cokka purandara viThalana rANI
(bhAgyada)

No comments:

Post a Comment