slideshow

Sunday, November 14, 2010

நாகேந்திர ஹாராய த்ரிலோசனாய-Nagendra haaraya trilochanayநாகேந்திர ஹாராய த்ரிலோசனாய
பஸ்மாங்க ராகாய மகேஸ்வராய
நித்யாய சுத்தாய திகம்பராய
தஸ்மை நகாராய நம சிவாய
மந்தாகினி சலில சந்தன சர்சிதாய
நந்தீச்வர பிரமதநாத மகேஸ்வராய
மந்தாரா முக்ய பஹு புஷ்ப புஷ்ப சுபுஜிதாய
தஸ்மை மகாராய நம சிவாய
சிவாய கெளரி வதநாப்ஜ  வ்ரிந்த
சூர்யாய தக்ஷ துவரனாக்ஷகாய
ஸ்ரீநீலகண்டாய வ்ரிஷ்ஹத்வஜாய  
தஸ்மை சிகாராய நம சிவாய
வசிஷ்ட  கும்போத்பவ கௌதமார்ய
முநீந்திர தேவார்சித சேகராய
சந்த்ராக  வைஷ்வா  நரலோச்சனாய
தஸ்மை வகாராய நம் சிவாய
யக்ஷஸ்வரூபாய ஜடாதராய
பினாகஹச்தாய சனாதனாய
திவ்யாய  தேவாய திகம்பராய
தஸ்மை யகாராய நம  சிவாய
பஞ்சாக்ஷரம்  இதம் புண்யம்
யஹ்படே சிவ சந்நிதௌ
சிவலோகமவாப்னோதி சிவேன மஹா மோததே

nagendraharaya trilochanaya
 bhasman^ga  ragaya maheshvaraya
nityaya shuddhaya digambaraya
 tasmai nakaraya namah shivaya 
mandakini-salila chandana-charchitaya
nandishvara—pramathanatha- maheshvaraya
mandara mukya bahu pushhpa pushhpasup ujitaya
tasmai makaraya namah shivaya
shivaya gauri vadanabja vr^inde
suryaya dakshadhvaranashakaya
shrinilakantaya  vr^ishhadhvajaya
tasmai shikaraya  namahshivahya
vasishhtha—kumbhodbhava-gautamarya
munindra-devarchitashekharaya
chandrarka-vaishvanaralochanaya
 tasmai vakaraya namah shivaya
yakshasvarupaya  jatadharaya
 pinakahastaya sanatanaya
divyaya devaya digambaraya
tasmai yakaraya namah shivaya
panchaksharam idam punyam
yah pathech chhivasannidhau
shivalokamavapnoti shivena saha modate

1 comment:

  1. Wonderful sloka for daily recitation. It gives the sense of bhakthi and joy.

    "Mandakolathur Subramanian"

    ReplyDelete