slideshow

Thursday, June 28, 2012

பஜோ ரே பையா, ராம கோவிந்த ஹரி -Bhajo re bhaiya, rama govinda hariபஜோ ரே பையா, ராம கோவிந்த ஹரி 
Bhajo re bhaiya, rama govinda hari
Bhajo re bhaiya rama rama govinda hari
Rama govinda hari bhajo re bhaiya rama govinda hari
Jaba thapa saadana kachu nahin laagatha,sarasatha nahin gadari
Santhatha sampatha suka ke kaarana,jaase poola paree
Kahatha kabira jaa muka rama nahin, thaa muka goola paree


No comments:

Post a Comment